top of page

INTEDIFY

LacBird Intedify là Nền tảng đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ cao vào giáo dục, cho phép trẻ em có thể nâng cao kiến thức và phát triển thiên hướng thông qua chơi games và học tập.

  • Học quá nhiều có thể gây tự kỷ và chống đối xã hội.​

  • Phương pháp học truyền thống đã lỗi thời và không hiệu quả.

  • Học tập và hoà nhập xã hội hóa đều cần thiết trong thời gian đầu.

01

Vấn đề

  • Một nền tảng nơi trẻ em có thể học thông qua các trò chơi video tương tác.

 

  • Mạng tương tác xã hội toàn cầu, phương pháp học sáng tạo và tương tác.​

  • Cung cấp cho cha mẹ thông tin theo dõi sâu sắc và hình ảnh trực quan về việc học tập và sức khỏe tinh thần của trẻ.

02

Giải pháp

  • Giải phóng áp lực từ việc học thông qua giáo dục tương tác.

  • Xây dựng phương pháp học thông minh GSEM.

  • Quản lý lộ trình học linh hoạt, một công nghệ giáo dục thay thế.

  • Quảng bá văn hóa Việt Nam.

03

Yếu tố tạo nên sản phẩm

Nền tảng Intedify đồng thời xây dựng ứng dụng kết hợp AI Machine Learning giúp phụ huynh hiểu hơn về các tài năng của con mình, các vấn đề về tâm lý bé có thể gặp phải từ đó xây dựng cầu nối giao tiếp hiệu quả giữa cha mẹ và con cái.

LacBird co.

Hình ảnh trong game

Hình ảnh game kết hợp sáng tạo yếu tố văn hóa Việt Nam mang đến cho trẻ em hình ảnh và màu sắc tạo sự hứng thú và sáng tạo khi tham gia trò chơi.