top of page
Logo
Đã thông báo bộ công thương 1

LACBIRD COMPANY

ⓒ 2023 by LacBird Company

Liên hệ

Địa chỉ: Trung tâm đổi mới sáng tạo, số 7, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UXR) là gì?

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là quy trình mà các nhóm thiết kế sử dụng để tạo ra các sản phẩm cung cấp trải nghiệm có ý nghĩa và phù hợp cho người dùng...

12/06/2023

Interaction Design Foundation

Nhà thiết kế UX làm gì ngoài thiết kế giao diện người dùng?

“Thiết kế trải nghiệm người dùng” thường được sử dụng thay thế cho các thuật ngữ như “Thiết kế giao diện người dùng” và “Khả năng sử dụng”....

12/06/2023

Interaction Design Foundation

Thiết kế UX—Một định nghĩa chính thức

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) định nghĩa trải nghiệm người dùng là:

“Nhận thức và phản ứng của một người bắt nguồn từ việc sử dụng...

Interaction Design Foundation

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

UI/UX Design Tips

Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan. Elementum at metus, tellus mollis. Mattis ut eros ac nulla accumsan

Hoang Bao Long

12/06/2023

Blog

Những cập nhật nho nhỏ của LacBird chúng mình.

bottom of page