top of page

Trải nghiệm tại:

Tựa Game "Lac Viet Phiêu Lưu Kí" sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng sớm trong tương lai. Tuy nhiên, mọi người có thể trải nghiệm sớm phiên bản demo trên hệ điều hành Android và trên ngay trình duyệt web máy tính của bạn. Bản Demo hiện tại còn một vài lỗi do team dự án đang thực hiện build và nâng cấp. Mọi người thông cảm nhá! <3

"Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc là nhiệm vụ của mỗi người con nước Việt.

bottom of page