top of page

Góc nhỏ LacBird

Một nơi để mọi người tìm đến khi cô đơn hay sau một chuyến đi dài

Lacbird dính covid cả công ty

Lacbird dính covid cả công ty

Lacbird dính covid cả công ty

Lacbird dính covid cả công ty

Lacbird dính covid cả công ty

Lacbird dính covid cả công ty

Man With Digeridoo_edited_edited.jpg

Những câu chuyện thú vị

Kiến thức

5/3/22

Atomic Design và khơi nguồn cảm hứng.

Atomic Design phương pháp thết kế giao diện, trong đó Designer sẽ ưu tiên thiết kế các thành phần riêng lẻ trước, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang từ đầu.

Chia sẻ

5/3/22

Atomic Design và khơi nguồn cảm hứng.

Atomic Design phương pháp thết kế giao diện, trong đó Designer sẽ ưu tiên thiết kế các thành phần riêng lẻ trước, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang từ đầu.

Chia sẻ

6/3/22

Atomic Design và khơi nguồn cảm hứng.

Atomic Design phương pháp thết kế giao diện, trong đó Designer sẽ ưu tiên thiết kế các thành phần riêng lẻ trước, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang từ đầu.

Kiến thức

6/3/22

Atomic Design và khơi nguồn cảm hứng.

Atomic Design phương pháp thết kế giao diện, trong đó Designer sẽ ưu tiên thiết kế các thành phần riêng lẻ trước, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang từ đầu.

bottom of page