top of page

I  Nội dung khóa học ?

 • - Tổng quát về Thiết kế trải nghiệm người dùng

  - Vai trò của UX trong cuộc sống

  - Quy trình thiết kế UX và các giai đoạn của quá trình thiết kế

  - Các kỹ năng và vai trò thiết yếu trong thiết kế UX

 • - Nghiên cứu người dùng trong thiết kế UX

   

  - Phân tích đối thủ

  - Phỏng vấn và khảo sát người dùng

 • - Nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD)

  - Phân tích và tổng hợp kết quả nghiên cứu

  - Persona và empathy map

 • - Scenario

  - Xác định User goals

  - Xây dựng problem statement và solution statement cho ứng dụng

  - Xác định các chức năng của ứng dụng

 • - Giới thiệu về kiến trúc thông tin (IA)

  - Sitemap/Screenmap

  - Flowchart

 • - Nguyên tắc cơ bản của thiết kế tương tác

  - 7 nguyên tắc thiết kế UX

  - Phân loại và hiệu ứng tương tác

 • - Định nghĩa và cách xây dựng Wireframe/Prototype

  - Giới thiệu về các công cụ xây dựng Wireframe

  - Tạo các Prototype tương tác để thử nghiệm người dùng

 • - Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng

  - Kiểu chữ, lý thuyết màu sắc và phân cấp thị giác

  - Các nguyên tắc thiết kế cơ bản và cách xây dựng Hi-fi cho sản phẩm

 • - Tầm quan trọng của accessibility trong UX

  - Cách để tối ưu hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng

 • - Thẩm định kết quả

UX Foundation

Hoàng Bảo Long

CEO & Co-founder at LacBird

I  Khóa học có gì ?

Khóa học UX Foundation cung cấp giáo trình đào tạo phù hợp trong 10 buổi từ cơ bản đến nâng cao kỹ năng tổng hợp về UX Research - nghiên cứu trải nghiệm người dùng trong việc phát triển dự án.

Bạn sẽ được đội ngũ giảng viên dẫn dắt 1-1 và mỗi lớp có 6 học viên đảm bảo bạn nhận được cơ hội quan tâm và học hỏi nhiều nhất.

I  Khóa học dành cho ai ?

Đừng sợ “bạn là người mới”, Khóa học UX Foundation cũng sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân.

I  Bạn nhận được gì từ khóa học này ?

LacBird cam kết đầu ra bạn có đủ kiến thức & kinh nghiệm, sản phẩm chất lượng để làm việc tại doanh nghiệp lớn hoặc trở thành nhân sự chính thức tại LacBird.
Khóa học UX Foundation là khóa học UX Research đầu tiên được cấp chứng chỉ từ doanh nghiệp được bảo trợ bởi NIC - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

bottom of page